План БДП 2021-2022

Годишен-план-ОУ-2021-2022

UUP_1_klas-2020-2021

UUP_2_klas-2020-2021

UUP-3 klas-2020-2021

UUP-4 klas-2020-2021

UUP_5_klas 2020-2021

UUP_6_klas 2020-2021

UUP_7_klas 2020-2021

Етичен кодекс на общността

Програма за извънкласни и извънучилищни дейности

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

Програма за Равни възможности, Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи-2021

Програма целодневна организация