Покана и Протокол №5 Общо събрание 21.04.2022 година

Отчет първо тримесечие на 2022 одина

ПОКАНА И ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 17.01.2022годино

ОТЧЕТ ОБЩО СЪБРАНИЕ 17.01.2022 ГОДИНА

Отчет към 30.09.2021 година за Общо събрание на 29.10.2021 година

Покана и Протокол 17 от Общо събрание 29.10.2021 година

Протокол №5 на Общото събрание и разшифровка по параграфи към 30.06.2021 година

1.Отчет за първо тримесечие на 2021г

1.Покана за Общо събрание -първо тримесечие на 2021г

Отчет 4 тримесечие на 2020г(1)

2021=Бюджет

Бюджет 2021

Отчет 4 тримесечие на 2020г

Отчет по бюджет

Отчет за трето тримесечие на 2020

Отчет Второ тримесечие 2020-Разшифровка по параграфи

Покана и Протокол 4 -Второ тримесечие 2020

отчет-31032020-Камбурово

Покана и Протокол -Отчет на първо тримесечие

Обществен съвет-Покана и протокол 4 -2020

Становище на ОС за план прием-2020-2021

Покана Общо събрание

Протокол от общо събрание

Разшифровка по параграфи

Бюджет 2020

Обществен съвет-Становище 3 тримесeчие 2019

Обществен съвет-Становище 4 тримесeчие 2019

Отчет на четвърто тримесечие2019

Отчет по бюджет 2019-3 тримесечие

Покана за общо събрание: Отчет-II тримесечие 2019

Отчет-II тримесечие 2019

Покана до Обществения съвет за учебници 1 клас 2019-2020

Покана и Протокол 11 Становище на Обществения съвет за Училищния план-прием

Становище на Общ.съвет за план -приема 2019

Становище на Общ.съвет за учебници 2019-2020

Становище на Общ.съвет Първо тримесечие 2019

Становище на Обществения съвет за четвърто тримесечие и Проект на Бюджет 2019

План Бюджет 2019г

Отчет по Бюджет 2018-4 тримесечие

Отчет-Трето тримесечие

Отчет Второ тримесечие

Отчет -Първо тримесечие

План Бюджет 2018