Покана ОС

Протокол 5 и Становище на ОС – 21.04.2022 g.

Покана

Протокол 4 и Становище на ОС – 17.03.2022

Покана ОС

Протокол и Становище 15.02.2021г.

Покана ОС

Протокол 1

Становище

Отчет към 30.09.2021 година за Общо събрание на 29.10.2021 година

Покана и Протокол 17 от Общо събрание 29.10.2021 година

Прококол 7 и становище 09.09.2021

Протокол 1 и Становище-19.10.20г.

Протокол 2 и Становище – 29.01.21 г.

Протокол 3 и Становище – 10.02.21г.

Протокол 4 о Становище – 9.03.21г.

Протокол 5 и Становище-27.04.21г.

Протокол 1

Протокол 8

Покана и Протокол 6 на Обществения съвет

Становище на Обществения съвет за първо тримесечие на бюджет 2020

Становище -5-2020

Покана и Протокол 5 -2020

Становище 1-Обществен съвет-2019

Становище 2-Обществен съвет-2019

ПЛАКАТ финал-1

Протокол 2 Обществен съвет-2019

ОС-Покана-искане -Предложение-Становище за учебници за 4 клас юни 2019

ОС_Становище за изразходените средства 2 тримесечие 2019

Обществен съвет-Покана

Обществен съвет-Покана и Протокол 13

Обществен съвет-Покана и Протокол 14

Покана за провеждане на Общо събрание -15.04.2019

Обществен съвет-Покана и протокол 12

Искане до Обществения съвет за становище план-прием 2019-2020

Искане до Обществен съвет за становище -План на Бюджет 2019

Искане до Общ.съвет за Становище за учебници 2019-2020

Искане до Общ.съвет за становище – изразходване на средства -първо тримесечие 2019

Становище на Обществения съвет за изразходваните средства по Бюджет 2018г

Годишен отчет Обществен съвет 2018

ОС-Протокол, Становище

7.ОС-Протокол -Становище

8.ОС-Протокол, Становище

9.ОС-Протокол Становище

10.ОС-Протокол

Информация за организация на учебния ден

Становище за израходване на бюджета 2018 г.

Съгласуване избора на учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО – 31.0.7.2018 г.
Съгласуване избора на учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО
Станошище – училищен план-прием по чл. 143, ал. 1на ЗПУО от 2018/2019 г.
Становище-план-прием 1 клас
Становище за избор на учебници за 1 клас