ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово изпълнява дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., …

Презентации

@1.Жулиета-Мирчева-презентация-проект-Подкрепа-за-успех-2020-4 2.В.Драганова-Презентация-Подкрепа-за-успех- 4 klas 3.Севджан Салиева -Презентация-Подкрепа-за-успех- 4.Йовчо Георгиев -Презентация-Подкрепа-за-успех- 3 klas 5.Stojka -Презентация-Подкрепа-за-успех-2 klas Евгени-Колев-ГИ-Подкрепа-за-успех-Прзентацияпетте-най-големи-африкански-животни-Копие С.Симеонов -Презентация-Подкрепа-за-успех-2020г

Доброто партньорство между ОУ“Христо Ботев“ с Камбурово –родители- Социално подпомагане – Горско стопанство-Омуртаг

Основно училище“Христо Ботев“извървя дълъг път,за да привлече родителите като партньори и добри приятели ,да ги направи активни участници в конфигурацията-ученик-учител-родител.Всичко започна в далечната 2016г. с първият спечелен проект за съвместна …

#ЩедриятВторник в училище

През 2019 година #ЩедриятВторник (#GivingTuesday) – празникът на дарителството и щедростта, е на 3 декември и се провежда под мотото„Лично за дарителството в училище“. Ние от фондация BCause ще ви …

“1 ноември-Ден на народните будители”,Час на класа ,организиран от госпожа Мирчева,с подкрепата на господин Колев и госпожа Салиева)

1 ноември-Ден на народните будители “Историята е учителка,езикът – свещен, културата – духовна,традициите – постоянни, а светините вечни” Под това мото,под ръководството на Жулиета Мирчева,учител по български език и литература …

“Викторина с много награди”,едно предизвикателство по повод 1 ноември-Ден на народните будители 2018

Учителят по история и цивилизации, Евгени Колев и учителят ЦДО, Йордан Караниколов отбелязаха 1 Ноември- Ден на народните будители , с ученици от 7 клас на ОУ“Христо Ботев“село Камбурово по …

По НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”,модул”Осигуряване на ученически шкафчета”

ОУ”Христо Ботев”село Камбурово, чрез Министерството на образованието и науката осигури ученически шкафчета на всички ученици.Създадоха се условия да се съхраняват учебници, учебни комплекти, учебни помагала и други материали, необходими за …